Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat i col·laboració

Activitats amb metodologies innovadores per enfortir el treball en equip, el compliment d'objectius i la resolució de problemes.

Activitats