STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

STEAMSTEAM

Design Thinking

Design Thinking

Descripció: La metodologia Design Thinking és una metodologia utilitzada per aconseguir idees innovadores que centra la seva eficàcia a entendre i donar solucions a les necessitats reals dels usuaris. És una tècnica que es fa servir per dissenyar productes.

Continguts:

  • Design thinking
  • Disseny 3D
  • Impressió 3D
  • Treball en equip
Duració: 2 sessions de 2 hores

De 8 a 16 anys
Tecnologia / Ciutadania / Informàtica
Taller pràctic
Torre Barrina