STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

MultimèdiaMultimèdia

Ràdio EscoLHar

Ràdio EscoLHar

Descripció: La ràdio com a eina d'aprenentatge. Un procés on es treballa de forma transversal competències de comprensió lectora, de redacció, de llenguatge verbal, de treball en equip... i també descobrir el llenguate periodístic.

Continguts:
Treballar de forma transversal competències de comprensió lectora, de redacció, de llenguatge verbal, de treball en equip...

Duració: 1 sessió de 3 hores

A partir de 8 anys
Català / Castellà / Multimèdia / Tecnologia
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina