MultimèdiaMultimèdia

Ràdio EscoLHar

Ràdio EscoLHar

Descripció: La ràdio com a eina d'aprenentatge! Ens endinsem a l’estudi de ràdio per treballar de forma transversal competències de comprensió oral, escrita, lectora, treball en equip i creativitat. Fem un programa, des de la redacció a la locució!

Continguts:
Treballar de forma transversal competències de comprensió lectora, de redacció, de llenguatge verbal, de treball en equip...

Duració: 1 sessió de 3 hores

De 10 a 18 anys
Català / Castellà / Multimèdia / Tecnologia
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina