STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat i col·laboració

Argumentació i gestió d'objeccions i problemes

Argumentació i gestió d'objeccions i problemes

Descripció: Exposar situacions i estats, analitzar problemes, proposar solucions, emprendre accions correctores necessàries, tenint en compte el cost i els resultats. Trobar diferents alternatives de solució a una necessitat o requeriment, interpretar des de diferents angles les situacions i visualitzar una varietat de respostes davant d'un problema o circumstància. Tenir i dur a terme idees originals.

Metodologia: En aquest bloc treballem amb la metodologia sistèmica (Lego Serious Play) que permetrà als i les joves assolir uns alts nivells de reflexió i treballar la resiliència. Les activitats aniran enfocades a la resolució de problemes i a l'aplicació de tècniques creatives així com la presa de decisions i avaluació dels resultats.

Duració: 5 sessions de 5 hores

A partir de 16 anys
Valors / Ciutadania / Treball en equip
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina