STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat i col·laboració

Planificació estratègica i compliment d’objectius

Planificació estratègica i compliment d’objectius

Descripció: Establir un objectiu i les fites necessàries per assolir-ho. Analitzar les fortaleses i debilitats d'una persona o equip de treball. Proposar un producte o servei en funció de les necessitats o requeriments d'un client; trobar indicadors per avaluar la feina realitzada. Planificar següents fases.

Metodologia: Hero Plan, és un mètode gamificat i sistemàtic basat en la història clàssica d'herois i dolents, a la recerca d'una estratègia guanyadora (enfocada, diferent i memorable), que maximitzi les nostres probabilitats d'èxit d'una manera àgil, visual i efectiva.  Aquest procés estarà orientat a que els joves reconeguin les seves habilitats per posar-se en marxa i aconseguir els seus objectiu.

Treballarem com realitzar una planificació i establir objectius en el lloc de treball,  corregir hàbits que no afavoreixen el progrés personal i professional, facilitar recursos per a la comunicació d’objectius a altres persones i adaptar-se a entorns de canvi constant.

Duració: 5 sessions de 5 hores

A partir de 16 anys
Valors / Ciutadania / Treball en equip
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina