DigitalDigital

Seguretat digital

Seguretat digital

Descripció: El nostre “jo” digital és la nostra projecció a Internet, per això cal estar-ne formats per fer-ne una gestió segura i responsable que ens permeti  tenir conductes i hàbits que ens protegeixin a nosaltres i al nostre entorn. 

Una xerrada pràctica i directe on s'exposen les conductes correctes per a una gestió segura i responsable del món digital, sempre des d’un punt de vista de confiança i de potencialitat de l’eina però tenint conductes de prevenció que ajudin a evitar-ne els perills (ciberassetjament, grooming, suplentació d'identitat, addicció a xarxes socials, etc.).La xerrada es pot adequar a les necessitats concretes que es puguin plantejar des del centre educatiu.

Preferentment a partir de 1r d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat. Són sessions de 90 minuts amb grup classe d’uns 30 alumnes.

A partir de 12 anys
Multimèdia / Tecnologia / Informàtica
Xerrada / Presentació
Torre Barrina