Ciència ciutadanaCiència ciutadana

Dades obertes a l'institut

Dades obertes a l'institut

Descripció: Formació al professorat sobre el tractament de les dades obertes i les seves possibilitats a l'aula: tractament de dades, representació gràfica, infografies, etc.

Continguts:

  • Taller 1: Dades obertes. Formats, possibilitats i fulls de càlcul
  • Taller 2: Dades obertes. Fulls de càlcul i mapes
  • Taller 3: Infografies
  • Acte final: Presentació de les infografies

Professorat
Català / Castellà / Tecnologia / Informàtica
Projecte
Centre educatiu / Torre Barrina