Ciència ciutadanaCiència ciutadana

Prototipar solucions a reptes socials a l'escola

Prototipar solucions a reptes socials a l'escola

Descripció: Programa de quatre sessions on es busca despertar en els estudiants la motivació per crear i emprendre projectes innovadors per solucionar problemes que afecten la societat o el seu entorn més proper (barri, escola).

Continguts: Es un programa que facilita eines, metodologies i un espai per vincular i treballar de forma transversal diferents àmbits i temàtiques. Seguint aquest procés els participants treballen habilitats personals i competències per a la vida i el seu desenvolupament i futur professional, independentment del perfil que desenvolupin i del sector al qual es dirigeixin.

Duració: 4 sessions 

De 6 a 18 anys
Tecnologia / Socials / Informàtica / Emprenedoria
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina / Ciutat