STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

Ciència ciutadanaCiència ciutadana

Prototipar solucions a reptes socials a l'escola

Prototipar solucions a reptes socials a l'escola

Descripció: Un programa on mitjançant metodologies àgils, com el Design Thinking i el prototipat es busca despertar en els joves estudiants la motivació per crear i emprendre, a través de la realització de projectes innovadors per a solucionar problemes que afecten a la societat o el seu entorn més proper (barri, escola). Convertint-los en protagonistes empoderats del seu entorn, part de les seves solucions i agents de canvi.

Partirem del context i coneixement del ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible - Agenda 2030). Innovació Social i un compromís de tots. Un programa Learning by doing i lúdic per a nois i noies, a la vegada que els ensenya la filosofia de l'emprenedoria, les seves tècniques i recursos. Una filosofia que no només s'enfoca a que en el futur es converteixin en empresaris, sinó que els capacita amb habilitats per a la vida i el seu desenvolupament i futur professional. El programa que es pot adaptar a les necessitats i objectius de l'escola, l'aula i el grup d'alumnes en funció de les característiques, edats i interessos. Un format pensat també per fomentar la col·laboració, cooperació i co-creació i entre escoles de la ciutat. Podran compartir projectes i reptes.


Continguts: Es un programa que facilita eines, metodologies i un espai per vincular i treballar de forma transversal diferents àmbits i temàtiques. Seguint aquest procés els participants treballen habilitats personals i competències per a la vida i el seu desenvolupament i futur professional, independentment del perfil que desenvolupin i del sector al qual es dirigeixin.


Duració: 4 sessions 

De 6 a 18 anys
Tecnologia / Socials / Informàtica / Emprenedoria
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina / Ciutat