STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

STEAMSTEAM

Introducció a l'Arduino

Introducció a l'Arduino

Descripció: Arduino és una placa de hardware i software de codi obert, formada per entrades i sortides (analògiques i digitals) en un entorn de desenvolupament basat en el llenguatge de programació Processing. És una eina que obra a un món de moltes possibilitats de creacions i nous projectes.

Continguts:

  • Introducció i explicació de què és l'Arduino
  • Explicació dels projectes més importants que fan servir aquesta placa
  • Part pràctica de programació
Duració: 2 sessions de 2 hores

A partir de 16 anys
Tecnologia / Informàtica
Taller pràctic
Torre Barrina