STEAMSTEAM
MultimèdiaMultimèdia
Ciència ciutadanaCiència ciutadana
DigitalDigital
Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat
i col·laboració

Innovació, creativitat i col·laboracióInnovació, creativitat i col·laboració

Gestió de persones i equips

Gestió de persones i equips

Descripció: Conèixer la tendència de producte/servei centrada en l'usuari. Entendre el canvi de paradigma competència vs col·laboració. Aprendre tecnologies socials que faciliten el treball col·laboratiu. Aplicar tècniques d'escolta activa, asertivitat i negociació. Facilitar l'autoorganització d'equips orientats a un propòsit.

Metodologia: TejeRedes és una metodologia de treball en xarxa, per generar o enfortir la col·laboració. Amb tècniques lúdiques generem un espai obert per aprendre i compartir, on les persones són l'eix de l'experiència i la connexió entre ells el motor del canvi. L’objectiu principal serà estar enfocat a connectar amb les persones i veure les relacions humanes com una oportunitat. S'apliquen eines i tècniques per afavorir espais de conversa, intercanvi de coneixements, treball col·laboratiu i generació d'iniciatives.

Duració: 5 sessions de 5 hores

A partir de 16 anys
Valors / Ciutadania / Treball en equip
Taller pràctic
Centre educatiu / Torre Barrina